Henryk Janduda

Z Wikiliga
Henryk Paweł Janduda
# sezon klub dorobek
–. 1947 Amatorski KS Chorzów 4–0
1. 1948 Amatorski KS Chorzów 15–2
2. 1949 Amatorski KS Chorzów 21–3
3. 1950 Amatorski KS Chorzów 22–0
4. 1951 Amatorski KS Chorzów 21–0
5. 1952 Amatorski KS Chorzów 10–1
6. 1953 Amatorski KS Chorzów 17–0
7. 1954 Amatorski KS Chorzów 19–1
SUMA 125–7 + 4–0